Kotva
Střední odborná škola
Bakaláři

Mapa webu
A
A
A

Střední odborná škola


2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 SOŠ

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání oboru Kuchař - číšník pro školní rok 2023/24.

Přihlášky s lékařským posudkem zasílejte na adresu školy, nebo odevzdávejte osobně do 12. 5. 2023 na sekretariát školy v době od 8:00 - 16:00.

Pohovory se uskuteční dne 15.5. a 22.5. 2023.

 

Přihláška ke studiu - denní forma (Velikost: 85.5 kB)

 

Výsledky prvního kola přijímacího řízení (Velikost: 195.09 kB)

 

Název oboru vzdělávání

Kód oboru

Počet přijímaných

Forma studia

Délka studia

Kuchař-číšník

65-51-H/01

50

denní

3 roky


Cena za studium: 22 000.- Kč/ročně

 

STUDUJTE S JISTOTOU A ZÍSKEJTE STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ.

NAUČTE SE ŘEMESLO, PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ JE NA 1. MÍSTĚ.

 

Uchazeči můžou podat nejvýše dvě přihlášky, na každé přihlášce uvedou souhlasně údaje o školách a oborech vzdělávání, kam přihlášku podávají.

Kritéria přijímacího řízení pro obory bez maturitní zkoušky:

  1. Zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělávání
  2. Školní přijímací zkouška – formou pohovoru, konaná v termínech

 

Uchazeči budou přijati v pořadí podle součtu dosažených bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích do naplnění počtu přijímaných uchazečů v oboru.

 

Pomocná kritéria

V případě rovnosti celkového bodového hodnocení u více uchazečů bude přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem, stanoveným z průměrného prospěchu uchazeče za 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy.

 

Hodnocení přijímacího řízení

25%     pololetní prospěch v 8. ročníku ZŠ               maximálně 25 bodů

25%     pololetní prospěch v 9. ročníku ZŠ               maximálně 25 bodů

10%     soutěže, mimoškolní činnost                        maximálně 10 bodů

40%     školní přijímací zkouška (zájem o obor        maximálně 40 bodů

            prokázání dovedností)          

Celkem                                                                    maximálně 100 bodů

 

Prokázání dovedností

 

Obor Kuchař-číšník                       

- základní přehled o kuchařských technologiích, vyhovující jemná a hrubá motorika, komunikační dovednosti

 

Mgr. Andriana Andrus CSc.

Ředitelka školy

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.