Kotva
Aktuality
Bakaláři

Mapa webu
A
A
A

Přehled aktualit


 Otevřeli jsme nové stránky školy - gisos.cz


Prosincový den otevřených dveří - změna termínu!

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří na adrese Za Poříčskou branou 256/6 a 257/8, Praha 8

ve středu 13.12.2023 od 13-ti hodin


Třídní schůzky pro první čtvrtletí

Vážení rodiče a studenti,

 

dne 22. listopadu se od 17:00 konají třídní schůzky.

 

S pozdravem,

Vedení školy. 


Dny otevřených dveří

Srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří na adrese Za Poříčskou branou 256/6 a 257/8, Praha 8.

 

Dny otevřených dveří se konají v následujících termínech:

 • 24. 10. 2023
 • 12. 12. 2023
 • 17. 01. 2024
 • 07. 02. 2024

Vždy od 13 do 18 hodin.


Přijďte se podívat, na co se u nás jako budoucí studenti můžete těšit, zeptat se na vše, co vás zajímá a poznat prostředí školy i pedagogický sbor.


Úřední hodiny studijního oddělení

Za Poříčskou branou 257/8 - 4. patro

  

Pondělí

8:00 - 14:00

Úterý

8:00 - 15:00

Středa

8:00 - 14:00

Čtvrtek

12:00 – 17:00

Pátek

8:00 - 14:00


 

Vážení studenti,

 

níže naleznete aktualizované termíny podzimních závěrečných zkoušek pro SOŠ ČK

 

Písemná čast 22.9. 2023
Praktická část 25.9. - 27.9. 2023
Ústní zkoušky 2.10. 2023

 

S pozdravem,

Vedení školy


Vážení rodiče a studenti,

 

dne 11. září se od 17:00 konají třídní schůzky prvních ročníků.

 

S pozdravem,

Vedení školy. 


Vážení rodiče a studenti oboru Kuchař-číšník,

 

od září 2023 již není potřeba dokládat zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství !!!

 

 

 

Vážení rodiče a studenti (obor Kuchař-číšník), 

 

     dovolujeme si Vás informovat o změně místa výuky pro obor Kuchař-číšník.

Zahájení nového školního roku 2023/24 proběhne v nově upravených prostorách dne 04 .09.2023 v 8,00 hodin na adrese:

 

Za Poříčskou bránou 256/6 a 257/8

186 00  Praha 8 – Karlín

 

     Na této adrese bude probíhat větší část teoretické výuky. Některé teoretické  předměty /upřesníme včas/ a praktická výuka bude probíhat dál na adrese Laudova 1024/10, 163 00 Praha 6 – Řepy

 

    Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na sekretariátu, kam se můžete s důvěrou obracet. Sledujte prosím web školy, na kterém Vás budeme průběžně informovat.

 

Mgr. Andriana Andrus, CSc.

ředitelka školy


 

ŠKOLNÍ ROK 2023-2024 

 


Adaptační kurz 1. ročníků GYM a ČK

Z organizačních důvodů muselo dojík ke změně termínu Adaptačního kurzu, který se uskuteční 15. - 18. 9. 2023 v Outdoor Resortu Březová. Můžete se těšit na nové spolužáky i učitele, se kterými zažijete 3 aktivní dny. Navzájem se lépe poznáte a nastartujete novou etapu vašeho studijního života jménem STŘEDNÍ ŠKOLA. Nově je také místo kurzu pro obor Kuchař - číšník. 

ADAPTAČNÍ KURZ - žádáme rodiče budoucích 1.ročníků o včasné zaplacení poplatku za AK - 3500,- na číslo účtu školy,které naleznete v informacích. Děkujeme za spolupráci!

 


Úřední hodiny Studijního oddělení

V období letních prázdnin dochází ke zkrácení úředních hodin Studijního oddělení:

 

Jsme Vám k dispozici v pracovních dnech mezi 8:00 a 14:00. Od 21.8. bude obnoven provoz oddělení od 8:00 do 16:00. 

Mezi 31.7. až 4.8. je však Studijní oddělení zcela uzavřené.

 

S pozdravem,

Vedení školy. 


Informace pro budoucí studenty prvních ročníků pro školní rok 2023/24

 V následujících dokumentech naleznete informace týkající se studia.

Manuál - Gymnázium

Manuál - SOŠ


3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 GYM

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího (doplnění stavu oboru )řízení ke vzdělávání oboru Všeobecné gymnázium pro školní rok 2023/24.


Přihlášky s výsledky didaktických testů odevzdávejte osobně

od 21.6.2023 do 23.6.2023 od 9:00 do 13:00.  

na sekretariát školy.

Výsledky budou uchazečům sděleni ihned. 

 

NOVÁ ADRESA GYMNÁZIA: Za Poříčskou bránou 256/6 a 257/8,

186 00 Praha 8 - Karlín

 

Milí studenti 1. ročníků GYM,

připravujeme pro Vás adaptační kurz, který se uskuteční 15. - 18. 9. 2023 v Outdoor Resortu Březová. Předpokládaná cena je 3500,-.  Můžete se těšit na nové spolužáky i učitele, se kterými zažijete 3 aktivní dny. Navzájem se lépe poznáte a nastartujete novou etapu vašeho studijního života jménem STŘEDNÍ ŠKOLA.

 

Bližší informace získáte na informativních schůzkách, které plánujeme na 29.6.2023 od 14:00/ 16:00/ 18:00. S předstihem budete seznámeni s časem vašeho slotu. Těšíme se na Vás!

 

Další kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 SOŠ

Vyhlašujeme 4. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání oboru Kuchař - číšník pro školní rok 2023/24.

Přihlášky  s lékařským posudkem zasílejte na adresu školy, nebo odevzdávejte osobně na sekretariát   školy do pondělí 12. 6. 2023 v době od 13:00 - 16:00.

 

Milí uchazeči a rodiče, prodloužili jsme pro Vaše pohodlí úřední hodiny pro podpisy smluv v příštím týdnu. Prioritně choďte podepisovat smlouvy v: úterý 6.6. 13:00 - 18:00, středa 7.6. 8:00 - 13:00, čtvrtek 8.6. 13:00 - 18:00. Těšíme se na Vás!

Výsledky třetího kola přijímacího řízení SOŠ

Výsledky druhého kola přijímacího řízení Gymnázia

 

GYMNÁZIUM INTERNATIONAL

Nepřijatí uchazeči si mohou vyzvednou Rozhodnutí o nepřijetí v sekretariátu školy ve dnech: pondělí a středa 9:00 - 13:00/ úterý a čtvrtek 12:00 - 16:00. Děkujeme za spolupráci.

GYMNÁZIUM INTERNATIONAL

Milí uchazeči a rodiče, pokud jste přihlášky posílali datovou schránkou nebo poštou je potřeba si na studijním oddělení - tel. 725 575 227 zjistit evidenční číslo. Pokud nebyly přihlášky kompletní, nebyly zadány do hodnocení. Dále Vás prosíme o spolupráci u uchazečů, kteří byli přijati na jinou školu. Zašlete nám prosím e-mail - j.kosova@ptksos.cz o přijetí na jinou školu, ve kterém uveďte jméno vašeho syna/ dcery a evidenční číslo. Děkujeme za spolupráci.  

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro SOŠ

V přiloženém souboru najdete seznam přijatých uchazečů druhého kola přijímacího řízení pro obor Kuchař-číšník.

 

2. přijímací řízení 23/24 


Milí uchazeči a rodiče, chtěli bychom upozornit, že přihlášky ke studiu můžete nosit osobně, nebo musí dojít poštou, nebo datovou schránkou do úterý 16.5.2023 14:00. Neúplné přihlášky bez výsledků Cermatu nebudou akceptovány! 

 

Milí uchazeči a rodiče, z důvodu pohovorů z ČJ pro cizince, které musí proběhnut v rámci 2. kola a pohovorů pro náš učební obor, nebudeme k dispozici pro přijímání přihlášek v pondělí 15.5.2023. Uchazečům musíme zajistit vhodné podmínky pro ústní zkoušku. Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

 

Milí uchazeči 2. kola a rodiče, z důvodu náhradního termínu JPZ zítra 11.05.2023 přijímáme přihlášky pouze od 13:00 - 16:00, jelikož uchazečům musíme zajistit vhodné podmínky pro zkoušku. Děkujeme za pochopení a spolupráci. 


2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 GYM

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání oboru Všeobecné gymnázium pro školní rok 2023/24.


Přihlášky s výsledky didaktických testů zasílejte na adresu školy, nebo odevzdávejte osobně

4.5.2023 do 12:00, 5.5.2023 do 11:00.  Ostatní dny do 16. 5. 2023  v době od 8:00 - 16:00

na sekretariát školy.

Výsledky přijímacího řízení 2. kola budou zveřejněny do 19.5.2023.

 

Uchazeč bude hodnocen na základě bodů:

BODY ZŠ = 34 - 3 * (PRUM_8P + PRUM_8K + PRUM_9P) a
BODY z jednotné přijímací zkoušky Cermat.

 

Pokud nebudou dodány výsledky JPZ Cermat, nebudeme přihlášku akceptovat!

 

Dále se započítává max. 10 bodů za každé umístění na 1. - 3. místě v jakékoliv předmětové olympiádě během 6. – 9. ročníku ZŠ, resp. ze srovnatelných ročníků víceletého gymnázia, (Fyzikální olympiáda, Matematická olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Soutěž DDM v programování) – umístění musí být doloženo originálem nebo ověřenou kopií diplomu a odevzdáno jako příloha přihlášky.

 

Další kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 SOŠ

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání oboru Kuchař - číšník pro školní rok 2023/24.

Přihlášky  s lékařským posudkem zasílejte na adresu školy, nebo odevzdávejte osobně do 12. 5. 2023 na sekretariát školy v době od 8:00 - 16:00.

Pohovory se uskuteční dne 15.5. a 22.5. 2023.

 

 

 


Výsledky 1. kola přijímacího řízení

V přiloženém souboru najdete seznam přijatých uchazečů prvního kola přijímacího řízení.

 

1. přijímací řízení 23/24


Nový studijní obor a změna názvu školy

OD ZÁŘÍ 2023 OTEVÍRÁME NOVÝ ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ OBOR "VŠEOBECNÉ GYMNÁZIUM".

Denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky.

 

Znamená to tedy, že přijímáme do prvního ročníku 50 studentů.

 

Z tohoto důvodu došlo ke změně názvu školy na "Gymnázium International a střední odborná škola, s.r.o.".

 


 

 

Dne 20. prosince 2022 se naši žáci učebního oboru Kuchař-číšník zúčastnili gastronomické akce pořádané v prostorách Ústavu průmyslového vlastnictví, Praha 6 - Bubeneč. Hlavní náplní žáků byla příprava rautu pro účastníky zmíněné společnosti a s tím spojené veškeré pracovní činnosti, tj. nachystání rautových (nabídkových) stolů.

Pozvaným účastníkům se nabízely převážně moderní výrobky studené a cukrářské kuchyně, které byly úhledně nakrájené a dekorované na mísách.
Nedílnou součástí byla samozřejmě nápojová gastronomie.

 

Poděkování patří všem, ale zejména žákům ČK2/ČK3, kteří s přípravou této akce pomohli.


V gastronomii je důležité se neustále zdokonalovat a experimentovat! 


 


 

Společnost InterGast PRODUKT s.r.o. připravila dne 29.11. 2022 živý seminář zabývající se vařením s konvektomatem.

Místo pořádání: Restaurant Crystal by Filip Sajler - Bořislavka

                          Evropská 866/65, 160 00 Praha 6

 

Praktické ukázky tvořily nejrůznější tepelné úpravy - noční vaření, souse-vide, pasterizaci, konfitování, pečení, vaření v páře - to vše bez nutnosti dozoru a díky inteligentní technologii vždy v dokonalé kvalitě. 

Součástí semináře byla ochutnávka českých klasických výrobků.

 

Toto setkání slouží k prezentaci nových gastronomických technologií za účelem šetrné a hospodárné přípravy pokrmů.


Milí studenti,
 
dne 18. 11. 2022 bude ředitelské volno. Přejeme Vám příjemně strávený prodloužený víkend.
 
S pozdravem,
Vedení školy.

 
Malé ohlédnutí za letošním prvním Halloweenským dnem u nás na PTK SOŠ. Skvělé kostýmy, tematické hodiny, spooky atmosféra všude kolem a výborné strašidelné pochutiny od 1.G Celá akce zakončena vyhlášením soutěže o nejlepší masku/kostým/?? - výhercům gratulujeme.
Děkujeme všem, kteří ukázali svoji kreativitu, klobouk dolů.
 
Těšíme se zase za rok,
Vedení školy.

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří na naší škole.

 

Těšíme se na vás:

V úterý 25. 10. 2022 od 13 do 18 hodin.

Ve středu 14. 12. 2022 od 13 do 18 hodin.

Ve středu 1. 2. 2023 od 13 do 18 hodin.Přijďte se podívat, na co se u nás jako budoucí studenti můžete těšit, zeptat se na vše, co vás zajímá a poznat prostředí školy i pedagogický sbor.

 

S pozdravem,

Vedení školyŽáci třídy ČK1 pod vedením M. Hájka (vedoucího) a E. Auzké (třídní učitelky) se zůčastnili v termínu 4. až 7. září 2022 adaptačního kurzu v Českém Krumlově.

Samotné ubytování a stravování bylo nadstandartně zajištěno v hotelu Grand.

V průběhu konání této akce všichni zůčastnění společně navštívili velmi zajímavá místa - lokality Jihočeského kraje, zejména Lipno nad Vltavou, Stezku Korunami stromů, horu Kleť, vyhlídkovou voroplavbu a samozřejmě historické jádro města Český Krumlov.

Celou připravenou školní akci lze vyhodnotit za velice prospěšnou a zdařilou.

S pozdravem,

Vedení školy.  

 


Zahájení školního roku 2022/2023

 

Vážení žáci, vážení rodiče,

zahájení školního roku 2022/2023 proběhne 1.9. následovně.

 

Vyšší ročníky a taneční konzervatoř se setkají v 8:00 ve svých kmenových třídách.

1. ročníky se setkají v 9:30 ve svých kmenových třídách (bude upřesněno u vstupu do školy). V 10:00 proběhne slavnostní uvítání v aule základní školy.

 

Těšíme se na Vás.

S pozdravem,

Vedení školy


Změna bankovního spojení


Vážení rodiče,

Informujeme Vás o změně bankovního spojení našich škol 

Nová aktuální čísla jsou vedena u KB

Bankovní spojení pro PTKSOŠ: 123-6379080267/0100

Bankovní spojení pro SHGI: 123-6380180257/0100

S pozdravem

Vedení školy

 Studenti tříletého učebního oboru Kuchař-číšník s mistrovou odborného výcviku ve školní kuchyni

 

 Vážení rodiče a zájemci o studium,
dovolujeme si vás pozvat na den otevřených dveří, který se bude konat 23. října od 9.00 do 13.00 hodin v budově školy.

Těšíme se na vás! 

Mgr. Antonín Bulka, ŘŠŘeditel školy svolává žákovský parlament na 6. 10. 2021 od 12:25 - 13:00 hod. do učebny č. 24

 

Děkuji. AB13. 10. 2021

 

Vážení studenti, rodiče,

 

v rámci programu Erasmus+ se otevírá další možnost výjezdu studentů tentokrát do samého centra Bratislavy, a to 5* hotelu Riverside Park Hotel.

 

Stáž je buďto: 

 

- 6měsíční (recepční) - vhodné pro absolventy

- 2měsíční (obsluha) - vhodné pro studenty;

 

Zájemci s sebou nepotřebují nic, vše je hrazeno z programu Erasmus+

 

 

 

 


21. 8. 2021

 

Vážení studenti,

 

ředitel škol stanovuje termín doklasifikací a opravných zkoušek na období od

23. 8. 2021 do 31. 8. 2021

 

Mgr. Antonín Bulka, ŘŠ19. 8. 202129. 7. 2021

 

Vážení rodiče a studenti,

 

Vypsané stáže do hotelů v Turecko pro měsíc srpen 2021 jsou již kompletně obsazené. Bohužel již na termín odletu 4. 8. 2021 zájemce nepřijímáme. 

 

VYHLAŠUJI OVŠEM NOVÉ TERMÍNY NA ZÁŘÍ a ŘÍJEN 2021!

 

Přihlásit se může kdokoliv, kdo má o daný obor zájem. Nabízené pozice k vykonávání praxe jsou: recepční, obsluha, pomoc v kuchyni.

 

Studenti mají v rámci projektu hrazené vše (ubytování, stravování, obousměrné letenky, pojištění, pracovní oděv). Samozřejmostí je pedagogický doprovod, který studenty z Prahy doveze na místo (Belek - 5* hotely Kempinski, Sirene a Kemer - 5* hotel Max Royal). V průběhu praxe bude nad nimi vykonávat dozor pedagogický pracovník školy a tamní vedoucí daného úseku. 

 

První odlet se uskuteční začátkem měsíce srpna. Těmto studentům bude v rámci vykonané praxe omluven měsíc září jako kompenzace za vykonanou praxi.

 

Stáž je placená: každý student dostane finanční odměnu 13.000,- Kč/měsíc.

 

https://www.maxxroyal.com/

 

https://www.kempinski.com/en/belek/hotel-the-dome/

 

https://belek.sirene.com.tr/go/home.html

 

Mgr. Antonín Bulka, ŘŠ20. 7. 2021

 

Vážení rodiče, studenti,

 

v pondělí 26. 7. 2021 se uskuteční informativní schůzka se studenty, žřizovali škol a ředitelem školy ohledně plánovaného odjezdu na stáž do Turecka. Schůzky se budou konat v 15 hod. a 15.30 hod. v ulici Dykova 20, Vinohrady; budou zde podány a rozdány vešeré informace týkající se výjezdu a celého pobytu.

 

Mgr. Antonín Bulka, ŘŠ13. 7. 2021

 

Vážení rodiče a studenti,

 

opět se studentům otevřela příležitost vycestovat do Turecka na 1 - 3měsíční stáž do renomovaných luxusních hotelů, se kterými naše škola dlouhou dobu v rámci programu Erasmus+ spolupracuje.

 

Přihlásit se může kdokoliv, kdo má o daný obor zájem. Nabízené pozice k vykonávání praxe jsou: recepční, obsluha, pomoc v kuchyni.

 

Studenti mají v rámci projektu hrazené vše (ubytování, stravování, obousměrné letenky, pojištění, pracovní oděv). Samozřejmostí je pedagogický doprovod, který studenty z Prahy doveze na místo (Belek - 5* hotely Kempinski, Sirene a Kemer - 5* hotel Max Royal). V průběhu praxe bude nad nimi vykonávat dozor pedagogický pracovník školy a tamní vedoucí daného úseku. 

 

První odlet se uskuteční začátkem měsíce srpna. Těmto studentům bude v rámci vykonané praxe omluven měsíc září jako kompenzace za vykonanou praxi.

 

Stáž je placená: každý student dostane finanční odměnu 13.000,- Kč/měsíc.

 

https://www.maxxroyal.com/

 

https://www.kempinski.com/en/belek/hotel-the-dome/

 

https://belek.sirene.com.tr/go/home.html

 

Mgr. Antonín Bulka, ŘŠ22. 6. 2021

Vážení rodiče, 

 

dne 30. 6. 2021 se v budově školy uskuteční schůzka zákonných zástupců pro studenty budoucích prvních ročníků šk. r. 2021/22, kde budete seznámeni s důležitými termíny a informacemi a programem školního roku.

 

Mgr. Antonín Bulka, ŘŠ7. 6. 2021

 

Prezentace pokrmů učebního 3letého oboru s výučním listem pod vedením mistra odborného výcviku P. Hartvicha

 25. 5. 2021

 

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro obor Kuchař-číšník

 

Více informací na sekretariátu školy.

 

Mgr. Antonín Bulka19. 5. 2021

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oborů Kuchař-číšník pro školní rok 2021/2022

 

 

Seznam přijatých uchazečů:

 

 

 

ČK-2021/22-U-01

 

ČK-2021/22-U-02

 

ČK-2021/22-U-03

 

ČK-2021/22-U-04

 

ČK-2021/22-U-05

 

 

 

 

 

Uchazeč je v případě zájmu o studium povinný odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

 

19. 5. 2021

Mgr. Antonín Bulka, ŘŠ22. 3. 2021

 

Vážení rodiče a žáci,

po dosavadních zkušenostech s distanční výukou a na základě doporučení MŠMT vyžadujeme od března tohoto školního roku v rámci online hodin zapnuté kamery. Jako pedagogové jsme velmi rádi za osobní kontakt s žáky, práce na dálku není jednoduchá a při vysvětlování určitého učiva a zpětné vazby? od žáků, je kamera mnohdy nepostradatelná. Zcela chápeme, že někdo může být v místě se slabým pokrytím, lze tolerovat i občasné výpadky. Jde o výjimky, ale přesto u některých tříd a v některých předmětech i v některých dnech (většinou nahodile) musíme část hodiny trávit přemlouváním, aby si žáci kamery zapnuli.

V online hodinách založených na interakci žák – učitel, při nichž dochází ke vzájemnému vizuálnímu kontaktu, se pracuje všem lépe a výuka je daleko efektivnější. Budovat vztah s černou obrazovkou skutečně nejde. Navíc při rozhovoru je vždy dobré vidět i neverbální komunikaci. A o tu se žáci i učitelé s vypnutými kamerami ochuzují. 

Požadavek, aby měl žák zapnutou kameru, je důsledkem legitimního stanovení prostředků zpracování osobních údajů žáků při distanční výuce v nastalé situaci, pro splnění úkolu ve veřejném zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), kterým je škola jako správce osobních údajů pověřena na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Od 8. března online hodina bez kamery může být učitelem považována jako absence. Opakující se jednorázové „absence“ budou řešeny s třídním učitelem, případně na výchovné komisi. Žádáme žáky o důsledné dodržování následujících zásad on-line výuky. Žáci se řádně připojují a pracují v on-line hodině dle rozvrhu. Připojují se pod svým skutečným jménem (ne přezdívkou). Žáci respektují pokyny vyučujícího ohledně práce s počítačem – zapnutý/vypnutý mikrofon, zapnutá/vypnutá obrazovka, připojení se a odpojení k výuce – a to dle pokynů vyučujícího.
V případech opakujících se „závad“ na technice ve formě „nefunkční mikrofon“, „přerušení obrazu“ či odpojení z on-line výuky, výpadky a opravy Wi-Fi - potvrzují tuto skutečnost rodiče a zákonní zástupci formou omluvení z výuky.

Je nepřípustné, aby žák z jiné skupiny vstupoval do on-line výuky bez vyzvání vyučujícího. Je nepřípustné zneužívat on-line připojení k urážlivému a nevhodnému chování. Toto chování může být řešeno a vyšetřováno příslušnými orgány – Policie ČR a ČŠI. Toto opatření není jen jednoúčelovým výmyslem školy, ale jde nám o vyšší efektivitu distančního vzdělávání a doufáme, že žákům také.

 

Mgr. Antonín Bulka, ŘŠ7. 1. 2021

Vážení uchazeči,

 

prihlášky ke studiu ve Střední škole hotelnictví a gastronomie International, s. r. o. posílejte nejpozději do 1. března 2021.

 

Mgr. Antonín Bulka, ŘŠ4. 1. 2021

 

Vážení rodiče a studenti,

 

Veškerá výuka od 4. ledna 2021 probíhá dle platných rozvrhů distančně.

 

Mgr. Antonín Bulka, ředitel školyOrganizace výuky

Všechny ročníky učebního oboru kuchař-číšník pokračují výukou odborného výcviku ve školní kuchyni v Praze.

S ohledem na možnosti, kapacitu a bezpečnost práce bude odborný výcvik rozdělen do dvou směn podle rozpisu.

 

Obecné informace:

 • Prezenční i distanční výuka je povinná!
 • Prezenční výuka  bude probíhat za velmi přísných hygienických podmínek (platí stejná pravidla jako před přechodem na distanční výuku).
 • Hodiny tělesné výchovy se v souladu s vládním nařízením nerealizují.
 • Ve všech prostorách školy je povinnost nošení roušek včetně výuky.
 • Je nutné v co největší míře využívat dezinfekci rukou (je umístěna ve všech učebnách školy).
 • Omezit shlukování osob a dodržovat minimální rozestupy (1,5 m).

 

Pravidla pobytu a pohybu pro žáky v budově v souvislosti s hygienickými opatřeními

 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění.
 • Osobám s příznaky infekčního onemocnění nebude umožněn vstup do školy.
 • V prostorách určených pro vstup do budovy školy se žáci neshlukují; vyčkají, až se vstup uvolní a dodržují doporučené rozestupy (min. 1,5 m), a to včetně prostoru před budovou školy.
 • Po vstupu do budovy každý žák použije dezinfekci umístěnou u vchodu a následně si ve třídě (nebo na soc. zařízení) umyje ruce teplou vodou (po dobu 20 až 30 sekund).
 • Ve třídách je nutno alespoň 1x za hodinu větrat (5 minut).
 • Žáci se v prostorách školy neshlukují a udržují na chodbách dostatečné rozestupy (min. 1,5 m).
 • Žáci se ve třídách navzájem nenavštěvují.
 • Ve všem neuvedeném se žáci řídí pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy, zejména v oblasti hygienických pravidel.
 • Tato pravidla budou průběžně aktualizována dle momentální epidemiologické situace.

 1. 12. 2020

 


 23. 11. 2020

 

V souvislosti s omezením provozu středních škol a konzervatoří v důsledku šíření nového typu koronaviru bude rozhodnutím ministra školství dne 25. 11. 2020  obnovena osobní přítomnost na prezenční výuce žáků končících ročníků (maturitních i učebních) a od 30. 11. 2020 praktické vyučování i u všech ostatních ročníků SOŠ a 5. – 7. ročníku konzervatoře. U ostatních ročníků bude i nadále (do odvolání) probíhat distanční a OnLine výuka v teoretickém vyučování.

 

Konkrétně tedy takto:

 

 1. 25. 11. 2020:
 2.  
 • 8T prezenční výuka teoretických i tanečních předmětů ve škole
 • 4AH prezenční výuka teoretických předmětů ve škole
 • ČK3 prezenční výuka odborného výcviku dle rozpisu
 1.  
 2. 30. 11. 2020:
 • rotační výuka „malé“ konzervatoře: 1T a 2T prezenčně celý rozvrh (tanec i teorie) a v tom samém týdnu     
 • ročníky 3T a 4T mají celý rozvrh v distanční (a OnLine) formě; v dalším týdnu se tento model otočí
 • „velká“ konzervatoř (5. – 7T) bude mít teoretické předměty v distanční formě a tančit budou zde ve škole

 

Obecné informace:

 • Prezenční i distanční výuka je povinná!
 • Prezenční výuka  bude probíhat za velmi přísných hygienických podmínek (platí stejná pravidla jako před přechodem na distanční výuku).
 • Ve všech prostorách školy je povinnost nošení roušek včetně výuky.
 • Je nutné v co největší míře využívat dezinfekci rukou (je umístěna ve všech učebnách školy).
 • Omezit shlukování osob a dodržovat minimální rozestupy (1,5 m).

 

Pravidla pobytu a pohybu pro žáky v budově v souvislosti s hygienickými opatřeními.

 

 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění.
 • Osobám s příznaky infekčního onemocnění nebude umožněn vstup do školy.
 • V prostorách určených pro vstup do budovy školy se žáci neshlukují; vyčkají, až se vstup uvolní a dodržují doporučené rozestupy (min. 1,5 m), a to včetně prostoru před budovou školy.
 • Po vstupu do budovy každý žák použije dezinfekci umístěnou u vchodu a následně si ve třídě (nebo na soc. zařízení) umyje ruce teplou vodou (po dobu 20 až 30 sekund).
 • Ve třídách je nutno alespoň 1x za hodinu větrat (5 minut).
 • Žáci se v prostorách školy neshlukují a udržují na chodbách dostatečné rozestupy (min. 1,5 m).
 • Žáci se ve třídách navzájem nenavštěvují.
 • Ve všem neuvedeném se žáci řídí pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy, zejména v oblasti hygienických pravidel.
 • Tato pravidla budou průběžně aktualizována dle momentální epidemiologické situace.

 

Mgr. Antonín Bulka, ředitel školStudenti oboru Kuchař-číšník mohou konat odbornou praxi buďto v nové profesionální kuchyni v budově školy sloužící studentům jako zkušební, nebo v hotelu Grand v historickém centru Českého Krumlova.4. 11. 2020

Vážení rodiče, studenti,

 

dovoluji si vám oznámit, že třídní schůzky ročníků Střední školy hotelnictví a gastronomie International, s. r. o. jsou z důvody nepříznivé epidemiologické situace zrušeny.

 

Veškeré studijní výsledky jsou pro rodiče nezletilých žáků zaznamenány v IS Bakaláři. Pro bližší informace týkající se prospěchu vašich dětí se můžete kdykoliv spojit s třídní profesorkou/profesorem.

 

Děkuji Vám za pochopení.

 

Mgr. Antonín Bulka, ředitel škol2. 11. 2020

 

Vážení rodiče, studenti,

vzhledem k současnému stavu a predikovanému vývoji epidemiologické situace ředitel školy rozhodl takto:

Od 3. 11. 2020 se všechny ročníky oboru Kuchař-číšník učí podle standardního rozvrhu pro teorie viz Bakaláři. Studenti byli s rozvrhem seznámeni prostřednictvím svých třídních profesorek a profesorů. Distanční způsob výuky je povinný pro všechny teoretické předměty v plném rozsahu.

 

Mgr. A. Bulka, ŘŠ13. 10. 2020

Výuka v období od 14. 10. do 25. 10.2020 pro celou Střední školu hotelnictví a gastronomie International probíhá distančně.

V rámci opatření, které vyhlásil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, se dny 26. října a 27. října 2020 stanoví pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol jako volné dny.

Na tyto dny navazuje státní svátek 28. 10. a podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2020.

 

Veškerá distanční výuka probíhá dle upravených rozvrhů.

Prosím, sledujte IS Bakaláři.

 

Mgr. Antonín Bulka, ŘŠ1. 10. 2020

Vážení rodiče, studenti,

 

kvůli nastalé hygienické situaci se ředitel školy rozhodl, že od 5. 10. 2020 - 19. 10. 2020 včetně nebude probíhat teoretická výuka v plném rozsahu. V termínu uvedeném výše bude u všech ročníků ČK 1, 2, 3, probíhat PRAKTICKÁ VÝUKA (odborný výcvik).

 

Neúčast je možná pouze řádnou písemnou omluvou viz Školní řád.

 

Mgr. Antonín Bulka, ŘŠ22. 9. 2020

Ve středu 16. září studenti ČK.1 absolvovali tematickou vycházku po stopách českých dějin. Od Cihelné brány pražského Vyšehradu, sídla králů na Vltavou, shlédli na stověžaté město měst z vrcholu tamní barokní pevnosti, kde si připomněli dávné dějiny zdejšího osídlení a s ním související pověsti. Připomněli si též Vyšehrad coby národní symbol a pohřebiště významných předků, ať už u samotného Slavína či u hrobů Boženy Němcové, Karla Čapka, Otakara Motejla, Karla Hynka Máchy či hrobu v dáli Milady Horákové, jejíž památce se společně poklonili. V podhradí navštívili spolužáky pořádanou výstavu andělů v Zítkových sadech, kde si připomněli zemřelé účastníky silničního provozu v Praze, a kde rovněž zhlédli pro tuto příležitost připravené taneční vystoupení kolegů z taneční konzervatoře. Vycházka byla ukončena na Starém Městě pražském, kde se studenti na vlastní oči seznámili s jeho historií i současností.

 

Mgr. Antonín Bulka20. 9. 2020

I v nelehké situaci se studenti Pražské taneční konzervatoře a Střední odborné školy snažili připomenout zbytečná úmrtní na pražských silnicích, který se bohužel dějí z nepozornosti. Děkuji prof. Klecknerové za zrealizování a mistru odborného výcviku a výrobu perníčků štěstí.

 

Mgr. Antonín Bulka18. 9. 2020

Důležitá informace

     Vážení rodiče, milí žáci,

     ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes připustil, že situace okolo nového koronaviru v Česku „není dobrá“ a oznámil zpřísnění opatření. Od pátku budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování.  škol. V souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví  a vzhledem k aktuální situaci žádám rodiče žáků naší školy, aby své děti vybavili rouškami (minimálně 2 ks/den a sáčkem, do kterého budou roušky odkládat), které budou od pátku 18. září 2020 používat stejně jako zaměstnanci školy ve společných prostorách školy i při výuce s výjimkou tělesné výchovy a činností, při nichž není možné roušky mít.

Dle vyjádření epidemiologů:

 

Roušky významně snižují riziko šíření infekce. Jsou jednoduchou ale maximálně efektivní bariérou, která zabraňuje šíření kapének vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání.“

       Dle vyjádření pana ministra Vojtěcha pokud žáci i učitelé budou dodržovat povinnost nošení roušek ve všech prostorách, včetně výuky, tak mohou předejít karanténám celých tříd.

 

Prosíme Vás, vážení rodiče, abyste respektovali zpřísněná hygienická opatření ve všech budovách naší školy.

Mgr. Antonín Bulka, ředitel škol
V Praze 18. září 202017. 09. 2020

POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK OD 18.9.2020 VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY – VČETNĚ TŘÍD

 

S účinností od 18.9.2020 je na základě rozhodnutí KHS Praha povinné nošení roušek ve všech prostorách školy. Žádáme rodiče, aby své děti vybavili dostatečným počtem jednorázových roušek či ústenek, případně jiné ochrany nosu a úst.

Dále žádáme všechny návštěvy (zákonné zástupce, zástupce firem a další třetí osoby), aby komunikovali se školou především elektronicky. Děkujeme za pochopení.7. 9. 2020

Opatření ředitele školy k epidemiologické situaci

S platností od 9. 9. 2020 ředitel školy nařizuje nošení roušek všem pedagogickým pracovníkům a studentům ve společných prostorách školy. Roušky nejsou povinné během výuky. Dále apeluje na zvýšení hygienických pravidel a na shromažďování se na chodbách.

 

Mgr. Antonín Bulka7. 9. 2020

Nejčastější dotazy ohledně koronaviru ve školství

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

 

Mgr. Antonín Bulka


 

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

 

 26. 8. 2020

Adaptační kurz se koná 6. září - 11. září 2020 v rekreačním areálu a kempu v Ledči nad Sázavou. Bližší info u třídních profesorů 1. 9. 2020

Mgr. Antonín Bulka26. 8. 2020

Vážení rodiče a žáci,

dovolujeme si Vás přivítat v novém školním roce 2020/2021. Zahájení proběhne v úterý 1. 9. 2020 v 8h v kmenových učebnách. Seznam učeben a zařazení nových žáků bude k dispozici u hlavního vchodu budovy v den zahájení. Program 1. 9. bude zhruba do 9:40h (první dvě vyučovací hodiny), kde se žáci mj. dozví:

 

- poučení o BOZP, seznámení se školním a klasifikačním a provozním řádem školy;

- seznámení žáků s online zapisováním známek do systému Bakaláři;

- seznámení s omlouváním absence;

- informace o školním parlamentu;

- seznámení s akcí Burza učebnic (14. 9. 2020);

- možnost zřízení ISIC karty;

- představení harmonogramu školního roku

 

Ve středu 2. 9. budou ve třídách probíhat třídnické práce v rozsahu 4 vyučovacích hodin (do 11:45h). Čtvrtek a pátek bude probíhat výuka dle rozvrhu do 5. vyučovací hodiny (do 12:40h). Další dny bude standardní výuka dle rozvrhu hodin.

 

Mgr. Antonín Bulka

 

 

 19. 8. 2020

Hygienická a protiepidemická opatření ve škole:

 

 • dodržování osobní hygieny, časté větrání (během přestávek i během vyučování), častí opakování hygienických zásad
 • povinná ochrana úst a nosu na chodbách a společných prostorách (rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének)
 • nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti
 • nejsou stanovena žádná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy
 • nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách
 • soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny
 • systém oznamování absence žáků (telefonát na sekretariát, mail TU, Komens) – nikoli omlouvání absence
 • do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění
 • u vstupu na centrální schodiště školy, ve kmenových učebnách, v tanečních sálech jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem
 • je zajištěno bezpečné osoušení rukou el. osoušeči
 • probíhá úklid a dezinfekce hygienických zařízení
 • úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů
 • minimálně jednou denně se vyprazdňují odpadkové koše
 • denně se provádí důkladný úklid na mokro s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají
 • je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce)
 • škola je vybavena zásobou čisticích a dezinfekčních prostředků s virucidní aktivitou tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob
 • škola je vybavena bezkontaktním teploměrem pro měření tělesné teploty v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19
 • vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor
 • při praktickém vyučování je zajištěno dodržování hygienických pravidel
 • v případě uzavření školy a zavedení distanční výuky mají žáci povinnost se distančně vzdělávat a škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků; v ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem
 • v případě patrných příznaků infekčního onemocnění při příchodu žáka do školy je žák uveden do izolační místnosti (č. 29, zasedací místnost) a je neprodleně informován ZZ a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte (škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u žáků příznaky infekčního onemocnění)

 

Mgr. Tomáš Žilinčár, ředitel školy


 

 

 30. 6. 2020

Prázdninový provoz školy je zajištěn každý všední den od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Mgr. Antonín Bulka30. 6. 2020

Nevyzvednutá vysvědčení budou studentům vydávány od 24. 8. 2020 na sekretariátu školy.

Mgr. Antonín Bulka16. 5. 2020

Ředitel škol vypisuje 3. kolo přijímacího řízení pro obor kuchař-číšník. 

Více informací na sekretariátu školy


 


12. 5. 2020

Vedení školy publikovalo organizační informace týkající se závěrečných zkoušek učebních oborů

Harmonogramy zkoušek 2020 (Velikost: 608.2 kB)

Žákům byly publikovány tyto materiály:

·         informace o složení zkušebních komisí;

·         informace o odevzdání SOP;

·         rozpisy praktické zkoušky z odborných předmětů,

·         rozpisy závěrečné zkoušky z odborných předmětů,

 

Mgr. Antonín Bulka, ZŘŠ12. 5. 2020

Přijatí uchazači ve 2. kole přijímacího řízení (kuchař-číšník)

ČK - 2020/21-U-10

ČK - 2020/21-U-11

 

Mgr. Antonín Bulka, ZŘŠ29. 4. 2020

Organizace přípravy končících ročníků

V souvislosti se zahájením prezenční přípravy žáků končících ročníků usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 platí i speciální bezpečnostní a hygienická pravidla. Docházka bude probíhat ve skupinách v max. počtu 15 osob.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest a symptomů příznačných pro onemocnění COVID-19 nesmí do budovy školy vstoupit. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem v nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

 

 • Před nástupem do školy – žák bezprostředně při vstupu odevzdá dohlížejícímu učiteli vyplněné čestné prohlášení;

 • Každý žák bude mít s sebou na den min. 2 roušky a sáček na uložení roušky;

 • Minimalizace shromažďování osob před školou;

 • Vstup do školy je umožněn pouze žákům;

 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky;

 • Žáci jsou povinni si po přezutí ihned ošetřit ruce dezinfekcí;

 • Žáci budou sedět v učebnách ve speciálně sestavených lavicích;

 • Mezi výukou je možné jít ven na školní prostor, nikoliv za bránu školy;

 • Škola vede evidenci o docházce žáků.

 

Další opatření viz mimořádné vnitřní pokyny školy.

 29. 4. 2020

VYHLÁŠKA 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

 

Mgr. Antonín Bulka, ZŘŠ23. 4. 2020

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

 

pro obor Kuchař-číšník od 6. 5. 2020 - 11. 5. 2020.

Vzhledem k mimořádné situaci bude uchazeč přijat na základě předložení dosavadního prospěchu (vysvědčení za 9. ročník ZŠ).

 

Uchazeči se spojí se sekretariátem školy na tel.: 251 621 774, 251 627 089

 

Mgr. Antonín Bulka, ZŘŠ

 20. 4. 2020

Přijatí uchazeči Kuchař-číšník 65-51-H/01 (1. kolo):

 • ČK-2020/21-U-01

 • ČK-2020/21-U-02

 • ČK-2020/21-U-03

 • ČK-2020/21-U-04

 • ČK-2020/21-U-05

 • ČK-2020/21-U-06

 • ČK-2020/21-U-07

 • ČK-2020/21-U-08

 • ČK-2020/21-U-09

 

Přijatí uchazeči pošlou do 10 dnů od rozhodnutí zápisový lístek na studijní oddělení školy.

 

Mgr. Antonín Bullka, ZŘŠ

 17. 4. 2020

INFORMACE K PLATBĚ ŠKOLNÉHO

Školné na škoní rok 2020/2021 (kromě budoucích 1. ročníků) musí být uhrazeno nejpozději do 15. 6. 2020 - č. účtu je  4211105046/6800 - obor Kuchař-číšník a 4200392932/6800 - 4leté studium, jako variabilní symbol napište rodné číslo žáka a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka.

 

Žákům, kteří uhradili lyžařský kurz (březen 2020), bude částka odečtena ze školného na školní rok 2020/2021.

 

Mgr. Antonín Bulka, ZŘŠ

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020  osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Prosíme rodiče, aby sledovali webové stránky školy. Situaci budeme upřesňovat.

 

Organizační opatření ve škole ohledně koronaviru


8. 3. 2020

Na základě konzultace a doporučení Hygienické stanice hl. m Prahy a stanoviska zřizovatele školy jsme již v minulém týdnu učinili nutná opatření k prevenci proti šíření koronaviru ve škole. Žáci byli informováni o hygienických opatřeních a vyzváni k dodržování hygienických zásad. Dále byli vyzváni k použití dezinfekčních prostředků, které pro ně mají k dispozici učitelé vykonávající dohled na chodbách. Zmapovali jsme osoby, které v době jarních prázdnin navštívili rizikové oblasti se zvýšeným výskytem koronaviru.

V tuto chvíli nebudeme přerušovat školní výuku, která zatím poběží dle standardního rozvrhu. Prozatím nebudeme rušit školní akce, které probíhají po stanovené 14ti denní době po jarních prázdninách.

V případě změny stavu vás budeme informovat.

Děkuji za spolupráci, Mgr. Tomáš Žilinčár, ředitel škol


 

 


INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro zákonné zástupce účastníků proběhne v úterý, 3. 9. 2019 od 17hod. v uč. 24 (2. patro)

ZÁJEZD JE JIŽ NAPLNĚN, PROSÍME, NEPŘIHLAŠUJTE SE

Termín ukončení plateb za zájezd je 19.8.2019


 

K dispozici jsou již poslední volná místa, upřednostněn bude ten, jehož platba bude připsána na účet školy dříve.

 

Vážní zájemci se mohou hlásit osobně po domluvě na sekretariátu školy nebo prostřednictvím emailu: reditel@ptksos.cz


Ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro obor Kuchař-číšník

termín 4. kola: 22. 7. - 30. 8. 2019

 

Přihlášky prosíme odevzdávejte na sekretariátu školy (nebo prostřednictvím České pošty) nejpozději do 30. 8. 2019

V Praze dne 22. 07. 2019 


 

 

Žáci oboru Kuchař-číšník skládali závěrečné zkoušky. Tyto zkoušky se skládají z písemné, z praktické a z ústní části.

Ve Fotogalerii můžete shlédnout foto z praktické části, která je rozdělena do třech dnů - jeden den žák vaří vylosovaný pokrm na dané téma, další den obsluhuje a poslední den obhajuje svoji odbornou práci (tzv. SOP).

 

Všem úspěšným absolventům gratulujeme a přejeme hodně štěstí u ústní části závěrečných zkoušek. 

 

 

 

 


INFORMACE  PRO STÁVAJÍCÍ I NOVÉ ŽÁKY  - PLATBA ŠKOLNÉHO NA šk. r. 2019/2020

 

Školné na školní rok 2019/2020 je třeba uhradit nejdéle do 15. 6. 2019

- v hotovosti na sekretariátu školy denně od 7.30 do 16.00 hodin
- převodem na účet - č.ú. 4211105046/6800, VS je RČ žáka, do zprávy pro příjemce uveďte jméno  a příjmení žáka


 

Žáci oboru Kuchař-číšník zajišťovali catering na Pražském hradě

 

V úterý dne 12. 3. 2019 měli žáci oboru Hotelnictví pod vedením Pavla Hartvicha možnost nahlédnout do prostor Pražského hradu při příležitosti oslav vstupu ČR do NATO. 

Zajišťovali totiž catering na akci "Jagello 2000" za účasti předních českých politiků a jejich hostů. 

Děkujeme tímto za vzornou reprezentaci školy.

Více foto viz Fotogalerie

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.