Kotva
Bakaláři

Mapa webu
A
A
A

Omlouvání absence


Jednotný postup omlouvání žáků z vyučování – odborný výcvik a odborná praxe

 

Postup omlouvání nepřítomnosti žáka na odborném výcviku a odborné praxe navazuje na Školní řád SŠ hotelnictví a gastronomie International, s. r. o. a Smlouvu o zajištění výuky a výchovy žáka.

1) Žák, který se nemůže dostavit na pracoviště OV, je povinen se do 7,15 hod. ráno  omluvit vždy telefonicky mistru odborného výcviku na pracovišti odborného výcviku.

V případě teoretického vyučování kontaktujte sekretariát školy.

 

 

Žák je povinen svou nepřítomnost doložit omluvným listem nejpozději do 3 dnů po ukončení nemoci.

 

2) Rodinné důvody a důvody, které jsou podle zákoníku práce považovány za osobní překážky (pohřeb, úřední jednání atd.) oznamuje žák mistru odborného výcviku vždy předem.

3) Nepřítomnost na OV začínající v sobotu, neděli nebo v době státního svátku omlouvá pouze lékař (pohotovost, nemocnice). Tuto absenci je opět nutno oznámit ráno telefonicky. Omluvenky od rodičů jsou na toto období neplatné.

 

Pokud žák dodrží všechna zmíněná pravidla, je jeho absence řádně omluvena.

 

Žák 3letého oboru KUCHAŘ-ČÍŠNÍK bude z předmětu hodnocen v řádném termínu, pokud jeho celková absence za pololetí nepřesáhne 5 dnů. U 4letého oboru GASTRONOMIE  je žák hodnocen v řádném termínu, pokud jeho absence za pololetí nepřesáhne 3 dny.

 

Zkouška v náhradním termínu je zpoplatněna.

 

Při nedodržení postupu omlouvání postupuje třídní učitel a mistr odborného výcviku následovně:

 

1) Poprvé – 1 den neomluvené absence – pohovor s žákem a zákonnými zástupce žáka, navržené kázeňské opatření: důtka mistra odborného výcviku. Neomluvenou absenci může žák nahradit 2 dny odborného výcviku.

2) 8 – 14 hodin  neomluvené absence na odborném výcviku – pohovor s žákem a zákonnými zástupci žáka, navržené kázeňské opatření: důtka ředitele školy.

3) 15 – 21 hodin neomluvené absence na odborném výcviku – kázeňské opatření: podmínečné vyloučení ze studia.

4) Přesáhne-li neomluvená absence na odborném výcviku 21 hodinžák bude ze studia po podmínečném vyloučení vyloučen.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.