Kotva
Bakaláři

Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení


Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

do těchto oborů a forem vzdělávání

 

Přihláška ke studiu - denní forma (Velikost: 85.5 kB)

  

Název oboru vzdělávání

Kód oboru

Počet přijímaných

Forma studia

Délka studia

Kuchař-číšník

65-51-H/01

50

denní

3 roky


Cena za studium: 22 000.- Kč/ročně

 

STUDUJTE S JISTOTOU A ZÍSKEJTE STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ.

NAUČTE SE ŘEMESLO, PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ JE NA 1. MÍSTĚ.

 

Uchazeči odevzdají řediteli školy přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději 1. března 2023. Uchazeči můžou podat nejvýše dvě přihlášky, na každé přihlášce uvedou souhlasně údaje o školách a oborech vzdělávání, kam přihlášku podávají.

Kritéria přijímacího řízení pro obory bez maturitní zkoušky:

  1. Zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělávání
  2. Školní přijímací zkouška – formou pohovoru, konaná v termínech

 

20. 04. 2023 od 09,00 hodin. (1. řádný termín)

21. 04. 2023 od 15.00 hodin (2. řádný termín)

 

Uchazeči budou přijati v pořadí podle součtu dosažených bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích do naplnění počtu přijímaných uchazečů v oboru.

 

Pomocná kritéria

V případě rovnosti celkového bodového hodnocení u více uchazečů bude přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem, stanoveným z průměrného prospěchu uchazeče za 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy.

 

Hodnocení přijímacího řízení

25%     pololetní prospěch v 8. ročníku ZŠ               maximálně 25 bodů

25%     pololetní prospěch v 9. ročníku ZŠ               maximálně 25 bodů

10%     soutěže, mimoškolní činnost                        maximálně 10 bodů

40%     školní přijímací zkouška (zájem o obor        maximálně 40 bodů

            prokázání dovedností)          

Celkem                                                                    maximálně 100 bodů

 

Prokázání dovedností

 

Obor Kuchař-číšník                       

- základní přehled o kuchařských technologiích, vyhovující jemná a hrubá motorika, komunikační dovednosti

 

Mgr. Andriana Andrus CSc.

Ředitelka školy

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.