Kotva
Aktuality
Informační schůzka pro ZZ účastníků zájezdu do Španělska
3.9.2019

INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro zákonné zástupce účastníků zájezdu do Španělska proběhne v úterý, 3. 9. 2019 od 17hod. v uč. 24 (2. patro)

Informace pro pedagogy
16.8.2019

Zahajovací pedagogická rada se bude konat dne 26.srpna 2019 od 10:00 hod.

Kalendář akcí
14. školní týden
Dny otevřených dveří

VŽDY OD 9:00 do 18:00 hod.

23. 10. 2019

21. 11. 2019

11. 12. 2019

15. 01. 2020

19. 02. 2020

Po domluvě kdykoliv.

Třídní schůzky

Třídní schůzky vždy od 17 hodin.

13. 11. 2019

22. 04. 2020

Ověřte si docházku a studijní výsledky svých dětí denně v systému Bakaláři.

Bakaláři

Mapa webu
A
A
A

Chci výuční list


Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

do těchto oborů a forem vzdělávání

 

Přihláška ke studiu - denní forma (Velikost: 85.5 kB)

  

Název oboru vzdělávání

Kód oboru

Počet přijímaných

Forma studia

Délka studia

Kuchař-číšník

65-51-H/01

60

denní

3 roky


Cena za studium: 17. 000.- Kč/ročně STUDUJTE S JISTOTOU A ZÍSKEJTE STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ.

 

NAUČTE SE ŘEMESLO, PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ JE NA 1. MÍSTĚ.

 

Uchazeči odevzdají řediteli školy přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději 1. března 2019. Uchazeči můžou podat nejvýše dvě přihlášky, na každé přihlášce uvedou souhlasně údaje o školách a oborech vzdělávání, kam přihlášku podávají.

Kritéria přijímacího řízení pro obory bez maturitní zkoušky:

  1. Zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělávání
  2. Školní přijímací zkouška – formou pohovoru, konaná v termínech

 

24. 04. 2020 od 09,00 hodin. (1. řádný termín)

04. 05. 2020 od 15.00 hodin (2. řádný termín)

 

Uchazeči budou přijati v pořadí podle součtu dosažených bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích do naplnění počtu přijímaných uchazečů v oboru.

 

Pomocná kritéria

V případě rovnosti celkového bodového hodnocení u více uchazečů bude přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem, stanoveným z průměrného prospěchu uchazeče za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy.

 

Hodnocení přijímacího řízení

25%     výroční prospěch v 8. ročníku ZŠ               maximálně 25 bodů

25%     výroční prospěch v 9. ročníku ZŠ               maximálně 25 bodů

10%     soutěže, mimoškolní činnost                      maximálně 10 bodů

40%     školní přijímací zkouška (zájem o obor,       maximálně 40 bodů

            prokázání dovedností)          

Celkem                                                                      maximálně 100 bodů

 

Prokázání dovedností

 

Obor Kuchař-číšník                       

-          základní přehled o kuchařských technologiích, vyhovující jemná a hrubá motorika, komunikační dovednosti

 

 

V Praze 25. 10. 2019                                                Mgr. Antonín Bulka, ředitel školy