Kotva

Tříměsíční studijní stáž bude probíhat v hotelovém rezortu Gloria a Kempinski na Turecké riviéře nedaleko známého letoviska Antalya.(http://www.gloria.com.tr) S hotelem spolupracujeme již řadu let a máme s ním jen ty nejlepší zkušenosti.


Společnost hotelů Kempinski, kde probíhají stáže našich studentů, spojuje tradici s moderním luxusem, prvotřídními službami a možností aktivního odpočinku. Již sto let nabízí hotely Kempinski své služby i těm nejnáročnějším hostům z celého světa.

Společnost byla založena již v roce 1897 v německém Berlíně. V současné době provozuje 74 pětihvězdičkových hotelů ve 32 zemích světa, např. na Slovensku, v Maďarsku, Thajsku, Emirátech, Egyptě, Číně, Mongolsku, Turecku, Švýcarsku atd. Hotel Kempinski lze nalézt i v Praze.

Naše škola opět získala prostředky na zahraniční stáže na Tureckou rivieru do hotelu KEMPINSKI

Partneři
Aktuality
Opatření proti COVID
20.9.2020

POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK OD 18.9.2020 VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY – VČETNĚ TŘÍD

 

S účinností od 18.9.2020 je na základě rozhodnutí KHS Praha povinné nošení roušek ve všech prostorách školy. Žádáme rodiče, aby své děti vybavili dostatečným počtem jednorázových roušek či ústenek, případně jiné ochrany nosu a úst.

Dále žádáme všechny návštěvy (zákonné zástupce, zástupce firem a další třetí osoby), aby komunikovali se školou především elektronicky. Děkujeme za pochopení.

Informační schůzka pro ZZ účastníků zájezdu do Španělska
3.9.2019

INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro zákonné zástupce účastníků zájezdu do Španělska proběhne v úterý, 3. 9. 2019 od 17hod. v uč. 24 (2. patro)

Informace pro pedagogy
16.8.2019

Zahajovací pedagogická rada se bude konat dne 26.srpna 2019 od 10:00 hod.

Mapa webu
A
A
A

Metodik prevence

Metodik prevence sociálně patologických jevů Metodik prevence sociálně patologických jevů MgA. Romana Khauerová e-mail: r.khauerova@ptksos.cz

Školní metodik prevence (ŠMP)  (podle vyhlášky MŠMT č. 72/ 2005 - Poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních)

 

Standardní činnosti ŠMP

 

A) Metodické a koordinační činnosti

1. Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy

2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí,vandalismu, sexuálního zneužívání , zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů (SPJ).

3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence SPJ (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)

4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence SPJ

5. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců., prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které v souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti

6. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence SPJ, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence SPJ )

7. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu SPJ

8. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence SPJ v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

 

B) Informační činnosti

1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice SPJ, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy 
2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností 
3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence SPJ (orgány státní správy a samosprávy, SVP, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci)


C) Poradenské činnosti

1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy SP chování., poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje SPJ u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj SPJ ve škole

3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a  preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními

 

Pozici školního metodika prevence zastává ing. Edita Kleckerová, kterou najdete v 1. patře v kabinetu č. 17 (mailto: e.kleckerova@ptksos.cz)