Kotva

Tříměsíční studijní stáž bude probíhat v hotelovém rezortu Gloria a Kempinski na Turecké riviéře nedaleko známého letoviska Antalya.(http://www.gloria.com.tr) S hotelem spolupracujeme již řadu let a máme s ním jen ty nejlepší zkušenosti.


Společnost hotelů Kempinski, kde probíhají stáže našich studentů, spojuje tradici s moderním luxusem, prvotřídními službami a možností aktivního odpočinku. Již sto let nabízí hotely Kempinski své služby i těm nejnáročnějším hostům z celého světa.

Společnost byla založena již v roce 1897 v německém Berlíně. V současné době provozuje 74 pětihvězdičkových hotelů ve 32 zemích světa, např. na Slovensku, v Maďarsku, Thajsku, Emirátech, Egyptě, Číně, Mongolsku, Turecku, Švýcarsku atd. Hotel Kempinski lze nalézt i v Praze.

Naše škola opět získala prostředky na zahraniční stáže na Tureckou rivieru do hotelu KEMPINSKI

Partneři
Aktuality
 
 
Aktuality
Úřední hodiny sekretariátu - PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
15.7.2019

V týdnu od 15. do 19. 7. 2019 je k dispozici studijní oddělení ve dnech pondělí, úterý, středa vždy od 8 do 15hod.

V případě potřeby volejte na tel.: 224 930 950

Úřední hodiny sekretariátu - PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
8.7.2019

V týdnu od 8. do 12. 7. 2019 je k dispozici studijní oddělení od 8 do 15hod.

V případě potřeby volejte na tel.: 224 930 950

Maturitní zkoušky
25.6.2019

Nejzazší datum pro podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu 2019.

Třídní schůzky
5.4.2019

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které budou probíhat dne 29.4.2019 od 17hod.

Termíny jednotných závěrečných zkoušek
14.12.2018

Termíny a organizace JZZ 2018/2019

Maturitní okruhy pro končící ročníky
28.9.2018

V odkazu Obsah maturitních zkoušek pro školní rok 2018/2019 naleznete okruhy k maturitní zkoušce pro obor Podnikání.

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří
26.10.2018

dne 6. 11. 2018 od 13 do 18hod.

Dny otevřených dveří

 

Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
25.10.2018

pro více info rozklikněte sekci "Přijímací řízení"

Úřední hodiny sekretariátu
4.9.2018

každý všední den (v době mimo vyučování) od 7:30 do 13:00

*v sekretariátu v budově školy ve 2. patře si můžete zažádat např. o potvrzení o studiu

1. týden ve škole
27.8.2018

Škola začíná v pondělí 3.9. v 8:00. Třídnické hodiny budou probíhat do 9:30.

V úterý a ve středu třídnické hodiny od 8:00 do 12:00

Ve čtvrtek a v pátek výuka dle rozvrhu, konec vyučování ve 14:00.

Tradiční předvánoční sbírka České televize
18.12.2017

Střední škola hotelnictví a gastronomie International, s.r.o. přispěla částkou 2981,- Kč. Tato finanční podpora bude věnována těmto organizacím:

 

ROSA centrum pro ženy z Prahy, olomoucké P-centrum, Domácí hospic Jordán z Tábora a SOS dětské vesničky.

Program Erasmus+
3.11.2017

Informační schůzka pro zájemce o program Erasmus+ se uskuteční 10.11.2017. Přihlášky a více informací u Mgr. Leoše Šimka.

Školní den jazyků
1.11.2017
Vítězi kvízu se stali:

student Jakub Roubíček z ČK2 (10 bodů z 13)
studentka Linda Petránková z 1A (10 bodů z 13)
studentka Magdalena Dolejšová z 6T (10 bodů z 13)

BLAHOPŘEJEME!

Správné výsledky:

1c-24 úředních jazyků v EU
2a- kupovať mačku vo vreci
3b- Praga
4b-francouzština
5b-3 evropské země, kde je ANJ oficiálním jazykem (Velká Británie, 
Irsko, Malta)
6c-španělština není oficiálním jazykem v Brazílii (je to portugalština)
7c- sanskrt je jazyk
8c-¨písmeno a s kroužkem stojí na konci švédské abecedy
9c- ve Švýcarsku se hovoří německy, italsky, francouzsky, rétorománsky
10a- azbuka vychází z hlaholice
11c- rumunština patří mezi románské jazyky
12b- němčina je úředním jazykem v 5 evropských zemích
13a-nejvíce lidí na světě hovoří mandarínskou čínštinou jako svou 
mateřštinou

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu celé akce-jak z řad 
vyučujících, tak studentů!
Jmenovitě prof. Bulkovi, prof. Pavlovi Hartvichovi, prof. Iltisové, prof. Jaroškové, prof. 
Khauerové, prof. Mištinové, prof. Šimkovi, prof. Štarkové, studentům 
Sofii Talalayevske ze 4T, Veronice Anelli ze 2 AHK, Filipu Ferencovi z 
1AHK, Oxaně Poradě ze 3AHK, Olehu Kavynovi, Mikuláši Kopřivovi, Viktorii 
Moravcové, Renatě Obshytosh, Adamu Pilousovi, Alexandře Potančokové, Elisabeth Riedlové, 
Vladislavu Samoilenkovi, Tereze Svobodové, Davidu Svobodovi, Kryštofu 
Štěpánkovi, Filipu Tomkovi, Anežce Wangové ze 4AHK a dalším...

Založení Československa roku 1918
24.10.2017

Na naší škole se uskuteční 25.10.2017 projektový den k výročí založení Československa v čele s T. G. Masarykem. Studenti, kromě jiného, se vypraví na výstavu „Fenomén Masaryk" do Národního muzea. Po výstavě žáci mohou odejít domů.

Fota ze stáže v rámci programu Erasmus+ Turecko
19.10.2017

Krásné momentky ze stáže studentů v Turecku můžete shlédnout ve Fotogalerii.

 

Ředitelské volno
22.9.2017

V pátek 29. 09. 2017 vyhlašuje ředitelka školy pro tento den ředitelské volno.

ÚHRADA ŠKOLNÉHO
17.8.2017

Upozorňujeme na nezaplacené školné!

S odvoláním na smlouvu o studiu se jedná o prodlení a porušení smluvního vztahu.

Bezodkladně proto uhraďte!

 
 
Mapa webu
A
A
A

Aktuality z dění školy

TERMÍNY JEDNOTNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

podzimní termín:

 

5.9.2019 - písemná část JZZ

23. - 27. 9. 2019 ústní, praktická část JZZ a obhajoba SOP 


Organizace komisionálních (opravných) zkoušek pro školní rok 2018/2019


Žáci oboru Kuchař-číšník skládali závěrečné zkoušky. Tyto zkoušky se skládají z písemné, z praktické a z ústní části.

Ve Fotogalerii můžete shlédnout foto z praktické části, která je rozdělena do třech dnů - jeden den žák vaří vylosovaný pokrm na dané téma, další den obsluhuje a poslední den obhajuje svoji odbornou práci (tzv. SOP).

 

Všem úspěšným absolventům gratulujeme a přejeme hodně štěstí u ústní části závěrečných zkoušek. 

 

 

 

 


 

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro obor Kuchař-číšník, tříleté denní studium.

Přihlášky prosíme odevzdávejte na sekretariátu školy (nebo prostřednictvím České pošty)


nejpozději do 28. 6. 2019

V Praze dne 13. 06. 2019


Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oborů ČK pro školní rok 2019/2020:

Seznam přijatých uchazečů:

 

ČK-2019/20-U-09 (71 b.)

 

Uchazeč je v případě zájmu o studium povinný odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

 

 

V Praze dne 13. 6. 2019                                                        Mgr. Antonín Bulka

                                                                                             ZŘŠ pověřený řízením


INFORMACE  PRO STÁVAJÍCÍ I NOVÉ ŽÁKY  - PLATBA ŠKOLNÉHO NA šk. r. 2019/2020

 

Školné na školní rok 2019/2020 je třeba uhradit nejdéle do 15. 6. 2019

- v hotovosti na sekretariátu školy denně od 7.30 do 16.00 hodin
- převodem na účet - č.ú. 4211105046/6800, VS je RČ žáka, do zprávy pro příjemce uveďte jméno  a příjmení žáka


Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Vážení rodiče, milé studentky, přátelé školy,

srdečně Vás zveme na slavnostní předávání maturitních vysvědčení v pondělí 3. 6. 2019 od 15:00 v Obřadní síni městské části Praha 17 (Řepy).  Předávání se bude účastnit pan Vlastimil Harapes.  


 

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro obory Kuchař-číšník, tříleté denní studium.

 

Přihlášky prosíme odevzdávejte na sekretariátu školy (nebo prostřednictvím České pošty) nejpozději do 24. 5. 2019

V Praze dne 09. 05. 2019

 


Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oborů ČK pro školní rok 2019/2020

Seznam přijatých uchazečů:

 

ČK-2019/20-U-01 (69 b.)

ČK-2019/20-U-03

ČK-2019/20-U-06

ČK-2019/20-U-05 (46 b.)

 

 

Uchazeč je v případě zájmu o studium povinný odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

 

V Praze dne 30. 4. 2019              Mgr. Antonín Bulka (ZŘŠ pověřený řízením)

 


Změna termínu rodičovských schůzek:

Z organizačních důvodů se rodičovské schůzky přesouvají na pondělí 29. dubna 2019 od 17hod.
Děkujeme za pochopení.


 

Lyžařský výcvik 2019

 

V minulém týdnu od 24. do 31. 3. 2019 se naše škola zúčastnila lyžařského výciku v Peci pod Sněžkou. Počasí, sníh i učitelky vydržely, takže se těšíme zase za rok.

Více foto viz Fotogalerii

 


 

Žáci oboru Kuchař-číšník zajišťovali catering na Pražském hradě

 

V úterý dne 12. 3. 2019 měli žáci oboru Hotelnictví pod vedením Pavla Hartvicha možnost nahlédnout do prostor Pražského hradu při příležitosti oslav vstupu ČR do NATO. 

Zajišťovali totiž catering na akci "Jagello 2000" za účasti předních českých politiků a jejich hostů. 

Děkujeme tímto za vzornou reprezentaci školy.

Více foto viz Fotogalerie

 

 

 

 

 


 

Před jarními prázdninami, dne 15. února 2019, se konal maturitní ples Střední školy hotelnictví a gastronomie International v Národním domě na Vinohradech. 

Kromě šerpování maturantů jsme také slavnostně uvedli studenty prvních ročníků. Zároveň jsme na plese přivítali i čestného hosta - paní Halinu Pawlowskou - tvář naší školy.


Studenti Pražské taneční konzervatoře zajistili doprovodný program ve formě Pochodu z Carmen. V neposlední řádě zhlédli návševníci plesu vystoupení "Folklornyho súboru Limbora" a choreografii s názvem "Michael Jackson" v podání taneční skupiny EFK. K tanci i k posechu hrála skupina Big Papa Richarda Dušáka.

Všichni jsme si maturitní ples užili a těšíme se na další, již 24. ledna 2020.

Více foto ve Fotogalerii (©Radek Lampíř)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Úřední hodiny sekretariátu v období jarních prázdnin
(18. - 22. 2. 2019):

pondělí 18. 2. 2019 od 08:00 do 14:00

úterý 19. 2. 2019 od 08:00 do 14:00

středa 20. 2. 2019 od 08:00 do 14:00


 

Dne 25. února se uskuteční pro všechny studenty beseda s Mgr. Janou Paulovou


 

Dne 5.12.2018 navštívili naši školu Mikuláš, čerti a andělé :-)


 

Dne 16. 11. 2018 se bude konat beseda se spisovatelkou, scénaristkou, publicistkou a vydavatelkou Halinou Pawlowskou, která podporuje naši školu:

 


 

 

V termínu od 9. do 12. září 2018 se studenti prvních ročníků stmelovali v Penzionu Maxík (Plavy).

 

 

více foto viz galerie


 

Srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří na naší škole:

 

úterý 6. 11. 2018

čtvrtek 6. 12. 2018

středa 16. 1. 2019

středa 6. 2. 2019

 

Přijďte se podívat, na co se u nás jako budoucí studenti můžete těšit, zeptat se na vše, co vás zajímá a poznat prostředí školy i pedagogický sbor.


 

Erasmus+ nabídka stáže v zahraničním hotelu


Výzva pro studenty: možnost vykonat odbornou praxi v rámci dvouměsíční stáže ve čtyřhvězdičkovém hotelu Kempinski The Dome Belek

více info: Mgr. Kristýna Kábrtová, 2. patro (ředitelna)

 


 

!!! POZOR DŮLEŽITÉ !!!

Poznávací zájezd - Francie

s návštěvou 
kadeřnické a kosmetické výstavy v Paříži 5. 9. - 10. 9. 2018


Přihláška ke stažení zde:

/upload/files/Francie-4.docx (Velikost: 81.24 kB) 


Adaptační kurz 9. září - 12. září 2018 - základní informace

pokyny ke stažení zde:

 

/upload/files/adaptan-kurz.pdf (Velikost: 236.17 kB)

 


Francouzský institut - akce

 

 

 

 


V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:

Název projektu: Program pro rozvoj Střední školy hotelnictví a gastronomie International, s.r.o.
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007031

Cílem projektu je jednak poskytnout dočasnou podporu pedagogického personálu, ale také formou vzájemné spolupráce pedagogů prohloubit jejich znalosti a zvýšit jejich kompetence. Zároveň budou v rámci projektu realizovány aktivity k podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

/upload/files/plakt-PTKSO%2C-International.pdf (Velikost: neznámá)

 


 

TERMÍN OPRAVNÝCH ZKOUŠEK 2017/2018

 

PRO ŽÁKY ČK3 a ZKR

 

Odevzdání písemných prací do 4. 9. 2018

 

POKYNY KE STAŽENÍ ZDE (Velikost: 31.67 kB)

 

 

 


ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2017/18

 


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DIPAČÁPI

 

kdy: 18. 6. 2018 ve 13:10 hod

 

kde: ZŠ Aula genpor. Františka Peřiny

 

Vystoupení s divadelní hrou podle skutečné události jménem Veronika.

Jde o dívku, která odmalinka prochází těžkou životní situací, špatný vztah s rodinou, poté v pubertálním věku se potýká s drogami a alkoholem. Poté co ji otec bije a vyhodí z domova, žije po sqvotech, útíká také z diagnostického ústavu. Ve skutečnosti zemřela, ale v divadelním představení přežívá...

 


 

Burza akcí 30. 4. a 7. 5. 2018

I když na většině pražských škol byla po oba pondělky vyhlášená ředitelská volna, žáci a studenti naší školy využili tyto dny k poznávání zajímavých míst v naší metropoli.
Na výběr měli z řady možností. Nakonec si vybrali zcela ojedinělou příležitost prohlédnout si
Lichtenštejnský a Hrzánský palác, Kramářovu a Werichovu vilu.

V rámci akce: „Po stopách českých spisovatelů a historických slohů“ si studenti prošli s výkladem paní profesorky Malou Stranu.

Další skupiny navštívily ZOO a rozšířili si tak vědomosti získané ve výuce přírodovědných předmětů.

V neposlední řadě mohli studenti prožít společný čas na lezecké stěně, výletě do Stromovky nebo na sportovním pikniku na Ladronce se slackline a dalšími aktivitami s cílem prohloubit

a upevnit i vztahy v třídním kolektivu.

 

 

 

 


 

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení

 

Pro obory:

 

Číšník-kuchař 65-51-H/01

 

Podnikání 64-41-L/51

 

Gastronomie 65-41-L/01

 

Přihlášky zašlete nejpozději do pátku 18. 5. 2018

 


Mgr. Karel Mika
ředitel

 

 


 

Přijímací řízení přijatí žáci 2018/19 - výsledky

 

Žáci musí odevzdat do 10 dnů ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 

Nástavba

 

V101973632

V101974020

V101974069

V101974706

 

Kuchař - číšník

 

ČK-2018/19-U-01
ČK-2018/19-U-02
ČK-2018/19-U-03
ČK-2018/19-U-04
ČK-2018/19-U-05
ČK-2018/19-U-06
ČK-2018/19-U-07
ČK-2018/19-U-08
ČK-2018/19-U-10
ČK-2018/19-U-11
ČK-2018/19-U-12
ČK-2018/19-U-13

 

 

 


 

 

Školní akce

 

Dne 30. 4. 2018 nebude na škole mimo ČK3 probíhat výuka a žáci se povinně zúčastní vybraných školních akcí.

 

•         Exkurze do prostorů Hrzánského paláce

          Určeno pro 4.T, 5.T a 6.T

          Za doprovodu Mgr. Hany Peterové

•         Exkurze za přírodovědným vzděláním do ZOO

          Určeno pro 1.AHK, 2.AHK, 3.AHK, ČK1, 7.T a vybranné studenty ze 4.T a 6.T.

          Za doprovodu Ing. Pavly Synkové a Mgr. Pavla Kulfánka

•         Sportovní piknik na Ladronce

          Určeno pro 1.T, 2.T a 3.T

          Za doprovdu Mgr. Leoš Šimka

 

Bližší informace v informačním systému Bakalář, či u zmíněných vyučujících.

 

 
Den Země - součinnost městská část Praha 17, Řepy
 
 
 
 
 
 

 
Třídní schůzky dne 25. 4. 2018 od 17 hodin
 

 
Program Erasmus Plus Turecko
 
Naše školy pořádají pro studenty všech škol výměnné studijní dvouměsíční stáže do tureckého letoviska Belek. Spolupracujeme s luxusními hotely Kempinski the Dome*****, Sirene***** a Maxx Royal*****
 
Stáž je bezplatná v rámci výuky. Nabízené pozice jsou: barman, číšník, recepční. Odměna za 2 měsíce činí 1.000 euro. Odlety: Praha -> Istanbul, Istanbul -> Belek (autobusová přeprava, cca. 50 min).
 
Zdarma je taktéž pracovní vybavení, ubytování, strava. Pro bližší informace kontaktujte ředitele školy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyžařský kurz Pec pod Sněžkou 


 

Czech Awards - HOTEL ROKU 2018

 

BRONZOVÝ PARTNER ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE INTERNATIONAL, S.R.O.

 

 

 


PROJEKT 

Hlavním cílem projektu je personální podpora pedagogických pracovníků 

Střední školy hotelnictví a gastronomie International, prohloubení 
jejich znalostí a rozšíření o nové postupy ve výuce.

 

 


 

 


 

INFORMACE ŽÁKŮM MATURITNÍCH ROČNÍKŮ

Od 15. 11. 2017 se bude možné přihlašovat k maturitní zkoušce v jarním období 2017.

 

Poslední možnost přihlášení se je 1. 12. 2017

 

Do 20. 12. 2017 žáci obdrží výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.

 

Pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky budou

generovány od 1. 3. 2017

 

 


 

Od 9:00 do 18:00

 

  • můžete nahlížet do výuky
  • prohlédnout si prostory školy          
  • získat důležité informace

 

v

v

v

Exkurzní vyučování v hotelu Le Palais

Zobrazeno: 10036x |
Dne 25. 1. 2019 studenti oboru Hotelnictví navštívili luxusní hotel Le Palais, kde si prohlídli spolu s vyučujícími Bc. Pavlínou Landovou a Mgr. Miroslavem Hájkem výrobní, odbytové a ubytovací prostory hotelu. Po prohlídce následovala beseda s manažerem úseku F&B.

 
 

Prezentace firem

Zobrazeno: 19163x |
Ve dnech 23. a 22. března studenti oboru hotelnictví a všichni maturanti dostali příležitost se seznámit se společnostmi Zátiší Catering Group a.s. a Bauer Hotel Group. Základním motivem k zorganizování této akce jsou povinné souvislé praxe na konci školního roku, které si studenti musí zajistit. Dalším důvodem je otevření pracovních příležitostí a zjednodušení vstupu na pracovní trh letošním absolventům.

 
 

Domov seniorů Hvězda

Zobrazeno: 20129x |
Vánoční večírky probíhají všude kolem nás. Některé jsou honosné, některé vtipné, jiné důstojné. Pomohli jsme obsluhovat při jednom z nich v Domově seniorů Hvězda a svého úkolu se zhostili velmi dobře.

 
 

Účast v projektech podporovaných EU

Zobrazeno: 672x |
Střední škola hotelnictví a gastronomie International se účastní projektů s podporou EU

 
 
Celkem: 4 článků