Kotva

Tříměsíční studijní stáž bude probíhat v hotelovém rezortu Gloria a Kempinski na Turecké riviéře nedaleko známého letoviska Antalya.(http://www.gloria.com.tr) S hotelem spolupracujeme již řadu let a máme s ním jen ty nejlepší zkušenosti.


Společnost hotelů Kempinski, kde probíhají stáže našich studentů, spojuje tradici s moderním luxusem, prvotřídními službami a možností aktivního odpočinku. Již sto let nabízí hotely Kempinski své služby i těm nejnáročnějším hostům z celého světa.

Společnost byla založena již v roce 1897 v německém Berlíně. V současné době provozuje 74 pětihvězdičkových hotelů ve 32 zemích světa, např. na Slovensku, v Maďarsku, Thajsku, Emirátech, Egyptě, Číně, Mongolsku, Turecku, Švýcarsku atd. Hotel Kempinski lze nalézt i v Praze.

Naše škola opět získala prostředky na zahraniční stáže na Tureckou rivieru do hotelu KEMPINSKI

Partneři
Aktuality
Přijímací řízení pro šk. rok 2021/2022
26.11.2020

Přijímací řízení pro školní rok 2021/22

 • Pro studijní (maturitní) obory:
  • Jednotná přijímací zkouška (JPZ) 1. termín pondělí 12. 4. 2021; 2. termín úterý 13. 4. 2021
  • JPZ 1. náhradní termín 12. 5. 2021, 2. náhradní termín 13. 5. 2021
 • Talentová zkouška pro obor tanec:
  • 1. termín 25. 1. 2021,  2. termín 27. 1. 2021
 • Pro učební obory (s výučním listem):
  • 1. termín pondělí 19. 4. 2021; 2. termín úterý 20. 4. 2021
  • 1. náhradní termín 26. 4. 2021, 2. náhradní termín 27. 4. 2021
Informační schůzky
5.11.2020

4. 11. 2020

Vážení rodiče, studenti,dovoluji si vám oznámit, že třídní schůzky ročníků Střední školy hotelnictví a gastronomie International, s. r. o. jsou z důvody nepříznivé epidemiologické situace zrušeny.

Veškeré studijní výsledky jsou pro rodiče nezletilých žáků zaznamenány v IS Bakaláři. Pro bližší informace týkající se prospěchu vašich dětí se můžete kdykoliv spojit s třídní profesorkou/profesorem.

Děkuji Vám za pochopení.

Mgr. Antonín Bulka, ředitel škol

Informační schůzka pro ZZ účastníků zájezdu do Španělska
3.9.2019

INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro zákonné zástupce účastníků zájezdu do Španělska proběhne v úterý, 3. 9. 2019 od 17hod. v uč. 24 (2. patro)

Informace pro pedagogy
16.8.2019

Zahajovací pedagogická rada se bude konat dne 26.srpna 2019 od 10:00 hod.

Mapa webu
A
A
A

Omlouvání absence


Jednotný postup omlouvání žáků z vyučování – odborný výcvik a odborná praxe

 

Postup omlouvání nepřítomnosti žáka na odborném výcviku a odborné praxe navazuje na Školní řád SŠ hotelnictví a gastronomie International, s. r. o. a Smlouvu o zajištění výuky a výchovy žáka.

1) Žák, který se nemůže dostavit na pracoviště OV, je povinen se do 7,15 hod. ráno  omluvit vždy telefonicky mistru odborného výcviku na pracovišti odborného výcviku.

V případě teoretického vyučování kontaktujte sekretariát školy.

 

 

Žák je povinen svou nepřítomnost doložit omluvným listem nejpozději do 3 dnů po ukončení nemoci.

 

2) Rodinné důvody a důvody, které jsou podle zákoníku práce považovány za osobní překážky (pohřeb, úřední jednání atd.) oznamuje žák mistru odborného výcviku vždy předem.

3) Nepřítomnost na OV začínající v sobotu, neděli nebo v době státního svátku omlouvá pouze lékař (pohotovost, nemocnice). Tuto absenci je opět nutno oznámit ráno telefonicky. Omluvenky od rodičů jsou na toto období neplatné.

 

Pokud žák dodrží všechna zmíněná pravidla, je jeho absence řádně omluvena.

 

Žák 3letého oboru KUCHAŘ-ČÍŠNÍK bude z předmětu hodnocen v řádném termínu, pokud jeho celková absence za pololetí nepřesáhne 5 dnů. U 4letého oboru GASTRONOMIE  je žák hodnocen v řádném termínu, pokud jeho absence za pololetí nepřesáhne 3 dny.

 

Zkouška v náhradním termínu je zpoplatněna.

 

Při nedodržení postupu omlouvání postupuje třídní učitel a mistr odborného výcviku následovně:

 

1) Poprvé – 1 den neomluvené absence – pohovor s žákem a zákonnými zástupce žáka, navržené kázeňské opatření: důtka mistra odborného výcviku. Neomluvenou absenci může žák nahradit 2 dny odborného výcviku.

2) 8 – 14 hodin  neomluvené absence na odborném výcviku – pohovor s žákem a zákonnými zástupci žáka, navržené kázeňské opatření: důtka ředitele školy.

3) 15 – 21 hodin neomluvené absence na odborném výcviku – kázeňské opatření: podmínečné vyloučení ze studia.

4) Přesáhne-li neomluvená absence na odborném výcviku 21 hodinžák bude ze studia po podmínečném vyloučení vyloučen.